การใช้ถุงพลาสติกแบบรักษ์โลก

ป้จจุบันแม้มีการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้า หรือถุงกระดาษแทน แต่ถุงพลาสติกยังคงจำเป็นและมีการใช้กันอยู่ทั่วไป การจะลดปริมาณการใช้ให้เหลือศูนย์คงเป็นไปได้ยากหรือต้องใช้เวลาพอสมควร การใช้ถุงพลาสติกหากใช้อย่างมีสติ และจิตสำนึกที่ดี ตระหนักถึงผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากถุงพลาสติกโดยทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดได้ วิธีการใช้ถุงพลาสติกให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการเกิดขยะพลาสติกได้แก่

    1. ใช้ซ้ำ หากไม่ได้นำถุงพลาสติกไปใส่ขยะ หรือของที่มีกลิ่นเหม็นฉุนแล้ว ถุงพลาสติกส่วนมากสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และสามารถนำมาทำความสะอาดได้ง่าย เพราะถุงมีความเหนียวและทนทาน จึงควรใช้ถุงขยะให้คุ้มค่ามากที่สุดก่อนนำไปทิ้ง นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการใช้ถุงแบบครั้งเดียวทิ้งเพราะทำให้เกิดขยะถุงพลาสติกอย่างรวดเร็วและปริมาณมาก

    2. ใช้เท่าที่จำเป็น หากสามารถใช้ถุงผ้าเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกได้ การเลือกใช้ถุงผ้าก่อนย่อมเป็นวิธีการที่ดีในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลงได้ ถุงพลาสติกขนาดเล็กมากแทบไม่มีความจำเป็น เพราะสามารถเก็บใส่กระเป๋าได้

    3. ใช้ถุงคุณภาพดี การเลือกใช้ถุงคุณภาพดีจะช่วยยืดอายุการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องซ้อนถุงให้สิ้นเปลือง นอกจากนี้ถุงพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกเกรดดี ยังไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นฉุนเป็นมลพิษทางอากาศ หรือเป็นอัตรายต่อสุขภาพ

    4. ใช้ถุงให้ถูกประเภท ก่อนเลือกซื้อถุงพลาสติกควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ ความเหมาะสม เป็นหลัก เพื่อให้ใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เลือกขนาดของถุงให้พอดีกับขนาดของสิ่งของ หรือเลือกความหนาให้เหมาะกับน้ำหนัก เป็นต้น การใช้ถุงขนาดใหญ่หรือหนาเกินความจำเป็น เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ และเป็นการสร้างปริมาณขยะโดยไม่จำเป็นอีกด้วย ถุงที่มีความหนามากๆก็ยิ่งยากต่อการทำลายหรือย่อยสลาย

นอกจากการใช้แบบรักษ์โลกแล้ว การกำจัดหรือการทำลายก็มีส่วนสำคัญ เมื่อต้องการกำจัดขยะถุงพลาสติก ควรมีวิธีการจัดการที่ดี คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาทุกครั้ง ควรมีการแยกขยะพลาสติกก่อนนำไปทิ้ง เพื่อให้สามารถกำจัดได้ง่ายขึ้น และห้ามนำไปทิ้งตามแหล่งน้ำเด็ดขาดขาด เพราะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก การเผาทำลายเป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดสารพิษในอากาศและเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย จึงนิยมใช้วิธีการฝังกลบมากกว่า ซึ่งจำเป็นต้องเป็นหลุมที่มีคุณภาพ ทำอย่างถูกวิธีมีการปูรองพื้นบ่อกลบ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในดินและไหลลงสู่แหล่งน้ำเมื่อฝนตก เมื่อเรารู้จักใช้ถุงพลาสติกโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และรู้วิธีกำจัดอย่างถูกวิธี ก็ช่วยให้การใช้ถุงพลาสติกของเรารักษ์โลกมากขึ้น