สำหรับใครที่ทำการเกษตรอยู่แน่นอนว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักกับ “ตาข่ายกรองแสง” หรืออีกชื่อเรียกว่าแสลนนั่นเอง ซึ่งจะพบว่ามีอยู่หลากหลายความเข้ม หลากหลายสีจนบางครั้งก็กลายเป็นข้อสงสัยขึ้นมาในใจก่อนตัดสินเลือกซื้อได้ว่างานเกษตรที่เราทำอยู่นี้จะเหมาะสมกับเจ้าสิ่งนี้รูปแบบไหน อย่างไร และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาบอกต่อ ช่วยให้ตัดสินใจได้ทันท่วงที

ความเข้าที่เหมาะสมของ“ตาข่ายกรองแสง” ต่อพืช

ความเข้มของตาข่ายกรองแสงต้องบอกเลยว่ามีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 50 – 80% เลยทีเดียว ช่วยกรองแสงแดดที่แผดเผาหรือลดทอนความเข้ม ความแรงของแสงให่เบาบางลงเมื่อส่องมายังพืชได้เป็นอย่างดีตามความสามารถนั้น ๆ โดยแต่ละความเข้มก็จะมีความสามารถที่ต่างกัน ดังนั้น เราจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมต่อพพืชที่เราปลูกด้วยฃ

  • ความเข้มของแสลนที่มีประมาณ 50 – 0% จะสามารถใช้งานร่วมกับพืชที่อยู่ในแปลง พร้อมรับแสงแดดได้สม่ำเสมอ
  • ความเข้มของแสลนที่มีประมาณ 50 – 60% จะสามารถใช้ร่วมกับพืชที่เป็นต้นกล้า มีความอ่อนโยนต่อโลก พร้อมเติบโตในทุก ๆ วัน สามารถลงไปอยู่ในแปลงเพาะปลูกได้สบาย ๆ
  • ความเข้มของแสลนที่มีประมาณ 70 – 80% จะสามรถใช้ร่วมกับพืชที่อยู่ในช่วงเพาะเมล็ด ไม่ได้ต้องการแสงมากเท่าไรนัก รวมถึงกล้วยไม้พันธุ์ต่าง ๆ ที่มีความต้องการแสงเพียง 25% เท่านั้น

กรณีที่ต้องการตาข่ายกรองแสงกรองปริมาณแสงได้น้อยกว่า 50% หรือปริมาณที่ไม่ได้มีจำหน่าย เราสามารถทำเองได้ เช่น ต้องการแสงเพียง 25% ก็ให้ใช้ตาข่ายกรองแสงที่มีความเข้ม 50% มาสองผืนขึงซ้อนกันไว้ ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่างจากพืชประมาณ 12 นิ้ว หรือ 1 ไม้บรรทัด

ควรเลือกใช้สีตาข่ายกรองแสงแบบไหนดี?

สีของตาข่ายกรองแสงมีด้วยกัน 7 สี แต่ที่ได้รับความนิยมใช้งาน คือ สีเขียวและสีดำ แต่ละสีก็จะมีความพร้อมด้านการรับแสง และคามรู้สึก โดยสีดำนั้นจะพร้อมรับแสงแดดเต็มที่ ไม่ได้มีการตัดทอนความยาวของคลื่นแสงใด ๆ เลย แสงที่ได้ก็จะสีขาวเหมือนที่เราเห็นโดยทั่วไป (แต่จะชำรุดทรุดโทรมไวกว่าสีอื่น) ในขณะที่สีเขียว หรือสีอื่น ๆ จะมีการตัดทอนค่าความยาวของคลื่นแสงด้วย มีการตัดแสงสีแดงหรือน้ำเงินของแสงแดดออก ไม่มีความเก็บความร้อนเท่าสีดำ ทำให้ใช้งานได้ยาว ไม่ชำรุดทรุดโทรมเพราะแสงแดดง่าย

จะเห็นได้ว่าตาข่ายกรองแสงหากเลือกใช้งานได้เหมาะสม ทั้งความเข้มและสีก็จะช่วยให้พืชที่เราปลูกเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง สมบูรณ์ ใครกำลังจะเลือกซื้อก็หวังว่าจะเข้าใจมากขึ้นและตัดสินใจได้ไม่มาลังเล