ถุงขยะมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน

ถุงขยะมีความสำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะเราทุกคนต่างก็ผลิตขยะกันทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นเศษอาหาร ของเหลือจากการใช้งาน บรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั่งขยะอันตรายเช่น สารเคมี ขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัย หรือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น การเลือกใช้ถุงขยะที่ดีมีคุณภาพ จะช่วยให้การกำจัดขยะเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ไม่รั่วไหล และไม่เกิดมลพิษต่อผู้ใช้ ผู้อื่น และสภาพแวดล้อม ถุงขยะปัจจุบันมีหลายประเภท หลายขนาด จึงควรเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน

สำหรับขยะประเภทอาหารหรือขยะเปียกก็ควรใช้ถุงที่มีความเหนียวแน่น เก็บกลิ่น และรับน้ำหนักได้ดี ส่วนขยะแห้งหรือขยะทั่วไปก็เลือกถุงขยะตามปริมาณ ขนาด หรือน้ำหนักของขยะ หากสามารถแยกขยะได้ด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ทำให้การกำจัดขยะเป็นไปได้โดยง่ายและปลอดภัย สำหรับขยะอันตราย หากไม่มีถังขยะสีแดง เราก็สามารถทำป้ายแปะไว้ที่ถุงขยะเพื่อบ่งบอกว่าเป็นขยะอันตราย ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัย ปัจจุบันถุงขยะถูกผลิต

จากเม็ดพลาสติกที่ไม่มีกลิ่นจะช่วยลดมลพิษทางอากาศทั้งในขั้นตอนการผลิตและเมื่อนำไปใช้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังคงมีคุณภาพที่ดี หลายคนมักจะนำถุงที่ได้จากการซื้อของตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาด หรือที่ต่างๆมาใช้ซ้ำเป็นถุงขยะ ซึ่งถุงเหล่านั้นบางทีก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนัก หรือใช้ซ้ำได้หลายครั้ง จึงทำให้เกิดการรั่วไหล ฉีกขาด เลอะเทอะสกปรกได้

นอกจากนี้ การรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้ายังทำให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดน้อยลง ทำให้ถุงพลาสติกที่เราเคยได้จากการซื้อของก็ลดลงตามไป แต่ปริมาณขยะไม่ได้ลดลงตาม เราจึงจำเป็นต้องซื้อถุงขยะ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกตทั่วไป หรือแม้กระทั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและหลายยี่ห้อให้เลือก ถุงขยะไม่ใช่สินค้าราคาสูงจึงควรเลือกแบบที่มีคุณภาพสักหน่อย เพื่อสุขลักษณะที่ดี แล้วถุงขยะที่ดีมีคุณภาพ ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ถุงขยะที่ดีควรผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ตัวถุงขยะเองก็ต้องไม่มีกลิ่นเหม็น มีเนื้อเหนียว ทนทาน แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี หากก้นถุงเป็นทรงกลมก็จะรับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น

การเลือกซื้อถุงขยะควรอ่านคำแนะนำด้วย เพราะถุงขยะแต่ละประเภทก็อาจมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันเช่น ถุงขยะบางอย่างสามารถใส่ขยะได้ทุกประเภท แต่ถุงขยะบางอย่างสามารถใส่ขยะทั่วไปได้แต่ห้ามใส่ขยะติดเชื้อ เป็นต้น เมื่อซื้อถุงขยะมาแล้วก็ควรเก็บรักษาอย่างเหมาะสม ควรเก็บให้ห่างไกลจากมือเด็ก เพราะถุงขยะส่วนมากไม่สามารถระบายอากาศได้ หากเด็กนำไปสวมศรีษะจะทำให้ขาดอากาศหายใจและเป็นอันตรายต่อชีวิต