ถุงพลาสติกแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างไร มาหาคำตอบกัน

แม้ว่าปัจจุบันจะเห็นประเภทของถุงพลาสติกที่ถูกนำมาใช้งานกับเรื่องต่าง ๆ แต่เคยรู้หรือไม่ว่าถุงเหล่านี้มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุดิบที่ถูกนำมาใช้ผลิต ซึ่งด้วยความแตกต่างของคุณสมบัติตรงนี้จึงทำให้เกิดการนำมาใช้งานต่างออกไป บางชนิดมีความหนา, มีความลื่น, บาง ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการนำไปใช้อย่างถูกวิธี มาทำความรู้จักกับแต่ละประเภทของถุงพลาสติกกันดีกว่า

แยกประเภทถุงพลาสติกให้ชัดเจนพร้อมการใช้งานที่ถูกต้อง

  1. PP (Polypropylene)

ถุงประเภทแรกมักถูกเรียกกันง่าย ๆ ว่า “ถุงร้อน” มีความใส มองเห็นทะลุไปด้านในชัดเจน ความพิเศษของพลาสติกชนิดนี้คือจะทนความร้อนได้สูงมากถึง 100 องศาเซลเซียส แต่ปัญหาคือมักไม่ค่อยทนต่อความเย็นมากนัก ถ้าสังเกตดี ๆ เมื่อมีใครห่ออาหารด้วยถุงนี้แล้วนำเข้าช่องแช่แข็งจะเกิดความกรอบ แตก ฉีกขาดง่าย จึงมักนิยมนำไปใช้ใส่อาหาร แกงร้อน ๆ

  1. IPP (Inject Polypropylene)

จะคล้าย ๆ กับถุง PP แต่ความใส เงา มากกว่า เนื้อมีความเหนียว ส่งผลให้การขึ้นรูปเพื่อออกแบบเป็นทรงต่าง ๆ ง่ายขึ้น สังเกตว่าถุง IPP จะนิยมใส่สิ่งของ อาหาร ขนม เพื่อโชว์เนื้อสินค้าภายใน เช่น ถุงเบเกอรี่, ถุงขนมปัง เป็นต้น

  1. HDPE (High Density Polyethylene)

เป็นอีกกลุ่มประเภทของถุงร้อน จะมีความขุ่น แยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ขุ่นมั่ว มองเห็นของภายในได้แบบไม่ชัดเจนนัก กับอีกแบบคือมีการผสม Master batch สีต่าง ๆ ลงไปก็จะได้ความสวยงามออกมาตามต้องการ จุดเด่นของถุงพลาสติกชนิดนี้คือ ทนทั้งความร้อนได้สูง 100 องศาเซลเซียส และความเย็นได้ถึงระดับ 0 องศาเซลเซียส เพราะความหนาแน่นที่มาก รับน้ำหนักในการใส่สินค้าต่าง ๆ ได้ดี มักนิยมนำมาใช้ทำถุงหูหิ้วอย่างดี หรือถุงบรรจุอาหาร แต่ไม่นิยมแช่ช่องแช่แข็ง

  1. LDPE (Low Density Polyethylene)

เป็นถุงพลาสติกประเภทเย็น ใส มองเห็นชัดเจน ทนทานต่ออากาศเย็นจัด เพราะความหนาแน่นน้อย เนื้อถึงยืดหยุ่น นิยมใช้งานกันเยอะในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร เป็นต้น

  1. LLDPE (Linear Low Density Polyethylene)

ความเหนียวและใสจะมากกว่าที่กล่าวมา 2 ข้อก่อนหน้า ไม่มีปัญหาเมื่อต้องเจอกับความเย็นจึงนิยมใช้ในการเก็บของสด เช่น ผัก ผลไม้ ของหมักดอง เนื้อสัตว์ เป็นต้น

  1. OPP (Oriented Polypropylene)

ด้วยความใสของถุงชนิดนี้จึงคล้ายแก้วที่มองเห็นทะลุปรุโปร่ง แข็ง กรอบ แต่รับน้ำหนักในการใช้งานไม่ค่อยเยอะ นิยมใช้สำหรับการบรรจุสินค้าเพื่อมองเห็นถึงเนื้อสินค้าภายใน เช่น เบเกอรี่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ

นี่คือประเภทของถุงพลาสติกที่ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ความโดดเด่นของถุงแต่ละอย่างย่อมช่วยให้การใช้งานได้รับผลตามที่คาดหวังเอาไว้ และควรใช้ให้ถูกประเภทด้วย