สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการทำงานที่บ้าน (work from home) ทำให้ผู้คนมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น ขยะตามครัวเรือนมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว เนื่องจากความนิยมในการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ซึ่งผลิตขยะพลาสติกจำนวนมากต่อการสั่ง 1 ครั้ง

นอกจากนี้ผู้คนยังนิยมหันมาทำกับข้าวด้วยตนเองมากขึ้น ปริมาณขยะจากการประกอบอาหาร ประเภทเศษอาหาร ขยะเปียก จึงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สำหรับร้านกาแฟที่ก่อนหน้านี้เคยสนับสนุนให้ผู้บริโภคนำแก้วของตนเองมา ก็กลับปฏิเสธแก้วส่วนตัวและหันกลับมาใช้แก้วพลาสติกแทน นอกเหนือจากพฤติกรรมการบริโภคแล้ว ยังมีพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมและเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ขยะจากบรรจุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษหรือถุงพลาสติกจึงเพิ่มขึ้นจากครัวเรือนต่างๆอย่างทวีคูณ เมื่อปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการใช้ถุงขยะจึงเพิ่มขึ้นตาม นโยบายการลดใช้ถุงพลาสติกของห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆทำให้ถุงที่ใช้ใส่ขยะไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ถุงขยะกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านจะต้องมีซื้อติดไว้ในบ้าน

เพื่อการจัดการและกำจัดขยะที่เกิดขึ้นมากมายในแต่ละวัน นอกจากขยะเปียก ขยะแห้ง หรือขยะทั่วไปแล้ว ในสถานการณ์โควิดยังมีขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นมาให้เราต้องคัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี การคัดแยกขยะทำให้มีความต้องการถุงใส่ขยะเพิ่มขึ้นมากขึ้น มีการรณรงค์ให้แยกขยะหน้ากากอนามัยออกจากขยะทั่วไป เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ปริมาณการใช้ถุงขยะเพื่อกำจัดขยะติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้นถึงสองเท่า เนื่องจากการบรรจุขยะติดเชื้อในถุงขยะอาจต้องซ้อนกันถึงสองชั้น และขยะติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นตามโรงพยาบาลที่เกิดจากทั้งการรักษาและการป้องกันของบุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ในบางประเทศที่ชุดพีพีอีขาดแคลน บุคคลากรทางการแพทย์ถึงกับนำถุงขยะมาใช้ทดแทนกันเลยทีเดียว แต่แน่นอนว่าย่อมไม่ปลอดภัยและเสี่ยงติดเชื้อได้มาก แม้ถุงขยะจะช่วยจัดการกับขยะได้ดีในระดับหนึ่ง

ผู้ใช้ก็ยังควรแยกขยะและปิดปากถุงให้แน่นหนาเพื่อป้องกันการระบาดและแมลงรบกวน ปัจจุบันมีถุงขยะให้เลือกซื้อในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก และถุงขยะก็มีรูปแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ถุงใส่ขยะชนิดมีสายรัดปากถุง ถุงขยะพับจีบที่ก้นถุง ถุงขยะที่มีหูหิ้ว หรือ ถุงขยะที่มีกลิ่นหอม เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้บริโภคควรเลือกถุงขยะที่มีคุณภาพดี ไม่ฉีกขาดง่ายและเหมาะสมกับการใช้งานเป็นสำคัญ