วิธีการเลือก ตาข่ายกรองแสงสำหรับที่จอดรถ

วิธีการเลือก ตาข่ายกรองแสงสำหรับที่จอดรถ

ตาข่ายกรองแสงสำหรับที่จอดรถ พื้นที่ประเทศไทยส่วนใหญ่มีแดดจัดและอากาศร้อนเกือบตลอดทั้งปีและรถก็เป็นสินทรัพย์ที่มีราคาสูง เราคงอยากให้รถมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่การจอดรถไว้กลางแจ้งเป็นเวลานานหรือเป็นประจำ ย่อมทำให้รถเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น สีของรถยนต์ซีดลง...

ตาข่ายกรองแสงกับพืชแต่ละชนิด

ตาข่ายกรองแสงกับพืชแต่ละชนิด ตาข่ายกรองแสง หรือ สแลน ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่นิยมใช้ทางการเกษตร เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยลดปริมาณของแสง ลดอุณหภูมิ ระบายความร้อน ลดแรงตกกระทบของลมและฝน ป้องกันแมลง ซึ่งปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม...
ตาข่ายกรองแสง หรือที่มักเรียกกันว่า “สแลน”

ตาข่ายกรองแสง หรือที่มักเรียกกันว่า “สแลน”

ตาข่ายกรองแสง หรือที่มักเรียกกันว่า “สแลน” นิยมใช้เพื่อกรองแสงเป็นหลัก โดยปริมาณการกรองแสงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆ เช่น 50% 70% 80% โดยสแลน 80% หมายถึงสามารถกรองแสงได้ 80% ปล่อยให้แสงผ่าน 20%...