ตาข่ายกรองแสง หรือที่มักเรียกกันว่า “สแลน”

ตาข่ายกรองแสง หรือที่มักเรียกกันว่า “สแลน”

ตาข่ายกรองแสง หรือที่มักเรียกกันว่า “สแลน” นิยมใช้เพื่อกรองแสงเป็นหลัก โดยปริมาณการกรองแสงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆ เช่น 50% 70% 80% โดยสแลน 80% หมายถึงสามารถกรองแสงได้ 80% ปล่อยให้แสงผ่าน 20%...