บทบาทของถุงขยะในสถานการณ์โควิด

บทบาทของถุงขยะในสถานการณ์โควิด

สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะการทำงานที่บ้าน (work from home) ทำให้ผู้คนมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น ขยะตามครัวเรือนมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว เนื่องจากความนิยมในการสั่งอาหารเดลิเวอรี่...