ถุงพลาสติกยังจำเป็นอยู่หรือไม่ เมื่อถุงผ้าเริ่มเป็นที่นิยม

ถุงพลาสติกยังจำเป็นอยู่หรือไม่ เมื่อถุงผ้าเริ่มเป็นที่นิยม

แม้จะมีการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษมากขึ้น แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความต้องการใช้ถุงพลาสติกยังคงมีอยู่และจำเป็นในหลายสถานการณ์ อย่างเช่น การซื้อของตามตลาดสด ตลาดนัด อาหารสด ร้านอาหารข้างทาง ของร้อนต่างๆ หรืออาหารเดลิเวอรี่ เป็นต้น...