การใช้ถุงพลาสติกแบบรักษ์โลก

การใช้ถุงพลาสติกแบบรักษ์โลก

การใช้ถุงพลาสติกแบบรักษ์โลก ป้จจุบันแม้มีการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้า หรือถุงกระดาษแทน แต่ถุงพลาสติกยังคงจำเป็นและมีการใช้กันอยู่ทั่วไป การจะลดปริมาณการใช้ให้เหลือศูนย์คงเป็นไปได้ยากหรือต้องใช้เวลาพอสมควร การใช้ถุงพลาสติกหากใช้อย่างมีสติ...