ถุงพลาสติกที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด 3 ประเภท

ถุงพลาสติกที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด 3 ประเภท

ถุงพลาสติกได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะใช้งานสะดวก ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย และราคาไม่แพงถุงพลาสติกมีหลายประเภท จำแนกตามชนิดของพลาสติกที่ใช้ผลิต และจำแนกตามลักษณะการใช้งาน ดังนั้นก่อนจะนำถุงพลาสติกมาใช้ เราจึงควรศึกษาคุณสมบัติของถุงพลาสติกแต่ละประเภท...
การใช้ถุงพลาสติกแบบรักษ์โลก

การใช้ถุงพลาสติกแบบรักษ์โลก

การใช้ถุงพลาสติกแบบรักษ์โลก ป้จจุบันแม้มีการรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้า หรือถุงกระดาษแทน แต่ถุงพลาสติกยังคงจำเป็นและมีการใช้กันอยู่ทั่วไป การจะลดปริมาณการใช้ให้เหลือศูนย์คงเป็นไปได้ยากหรือต้องใช้เวลาพอสมควร การใช้ถุงพลาสติกหากใช้อย่างมีสติ...